In het decembernummer 4 - 2017 vernemen wij meer over :

'De tijd vergaat en ook zij gaan en alles gaat.' In memoriam Fernand Bonneure

Haute Lecture by Colard Mansion

Brugge door een Duitse lens (1917-1918)

Het verhaal van "Fikken" Depaepe

Brugs en West-Vlaams (3)

Stad in prent (16) - De Vlamingstraat rond 1840

Bruggelingen Buiten Brugge