Privacybeleid van Bruggelingen Buiten Brugge
De bescherming van uw persoonlijke gegevens vormt de belangrijkste premisse van ons beleid. Op deze pagina willen wij onze leden voorlichten over de aard en omvang van het gebruik van persoonsgegevens in het kader van onze administratie. Hieronder leest u, welke informatie in onze database wordt vastgelegd en hoe deze informatie wordt gebruikt.
1. Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden door Bruggelingen Buiten Brugge alleen ingewonnen wanneer u lid bent van onze vereniging. Alle in dit kader benodigde persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend ten behoeve van Bruggelingen Buiten Brugge ingewonnen, verwerkt en benut. Uw gegevens worden conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming vertrouwelijk behandeld en niet aan derden, noch voor commerciële, noch voor niet-commerciële doeleinden, doorgegeven. In bepaalde pagina's van haar website zet Bruggelingen Buiten Brugge zogeheten session - cookies in. Dit zijn kleine codes, die onze webserver naar uw computer kan zenden en buiten onze webpagina´s verder geen betekenis hebben. U kunt uw browser zo instellen dat deze u over de plaatsing van dergelijke cookies informeert. Op die manier wordt het gebruik van cookies voor u transparant gemaakt.
2. Informatierechten
Uw persoonlijke opgeslagen gegevens zijn via de website ter beschikking.
3. Veiligheid
Ter bescherming van de door ons over u ingezamelde en verwerkte data tegen onbevoegde toegang en misbruik zijn door ons technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Deze worden regelmatig gecontroleerd en aan de nieuwste technische ontwikkelingen aangepast.
4. Vragen?
Wanneer u verdere vragen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens heeft, gelieve u zich rechtstreeks te wenden tot de secretaris of webmaster van Bruggelingen Buiten Brugge , die u tevens bij informatieverzoeken, klachten graag van dienst is.