1983-2017 : 35ste samenkomst met een feestelijk tintje.

De vereniging “Bruggelingen Buiten Brugge” viert in 2017 haar 35 jarig jubileum.  Echt van start gegaan in 1983 is dit lange bestaan ongetwijfeld een uniek feit in de reeds zo rijke Brugse geschiedenis.  In geen enkele stad in Vlaanderen heeft zich zo’n fenomeen van nostalgie en fierheid uitgedrukt met een spontane en vooral duurzame vereniging van stedelingen die om den brode buiten de stadsmuren moesten gaan werken maar de band met hun geboortestad nooit wilden verbreken.

Programma

Deze bijeenkomst zal plaats vinden op zaterdag 19 augustus 2017 met het volgende programma :

  • We komen samen in het Brugse stadhuis om 11u30 uur. Daar had ook onze allereerste BBB-Dag plaats in 1983. De ontvangst gebeurt door de Burgemeester en Schepenen in de Oude Gemeenteraadzaal, nu beter bekend als de Salons van de Burgemeester op het gelijkvloers. Een uniek kader dat maar voor weinig Bruggelingen bekend is en normaal niet toegankelijk is.
  • Na de verwelkoming door onze voorzitter Raymond Verbrugghe en de toespraak van de burgemeester Renaat Landuyt wordt vanuit onze vereniging de Maurits Sabbeprijs uitgereikt in de vorm van een donatie van 1.000 Euro als steun geschonken aan de organisatie "Brugge Foundation".Brugge Foundation werft private en openbare fondsen om Brugs onroerend erfgoed 
maatschappelijk verantwoord te herbestemmen en te beheren. 

Brugge Foundation is een onafhankelijke, private stichting. De stichting wil bestaande panden/sites een nieuwe, maatschappelijk verantwoorde bestemming geven.
 

 

  • Dit is herbestemmen met een maatschappelijk relevant doel.
    De vernieuwde bestemming van een pand of site moet bijdragen aan het beter maken van de stad, voor de inwoners, omwoners én voor de bezoekers.
  • Een eerste project van de Brugge Foundation is de Sint-Godelieveabdij, in een samenwerking met het Brugse stadsbestuur en vzw Camino.  Voor meer info klik hier.
  • Deze samenkomst wordt traditiegetrouw gevolgd door een receptie aangeboden door het Brugs stadsbestuur. Dit van 12u tot 12u45.
  • Een gezamenlijke ‘familie’ lunch volgt dan om 13u15 uur in het Novotel. De menu keuze zal binnenkort worden medegedeeld.
  • In de namiddag om 15 uur volgt dan de keuze tot het bijwonen van de "Gouden Boomstoet".

 De
Praalstoet van de Gouden Boom trekt vijfjaarlijks door de straten en brengt een feeërieke evocatie van de roemrijke episodes uit ons verleden, met historische feiten en een levendige fantasie.

Hier viert de stad haar bestaan, bevestigt haar identiteit, herdenkt haar geschiedenis.

Het hoofdthema is uiteraard de evocatie van het huwelijk van Karel de Stoute en Margareta van York. Dat huwelijk werd in Brugge tien dagen lang uitbundig gevierd met overvloedige banketten, steekspelen en riddertornooien rond het thema van de Gouden Boom.